Våra tjänster

Utsättning för vägar broar anläggningar markarbeten och husbyggnad.

  • Stomnätsetablering, byggnät och polygontåg.
  • Mängdberäkning, mängdreglering, massberäkning – Precision avvägning, utsättning för vägar broar anläggningar markarbeten och husbyggnad, mängdberäkning, mängdreglering och massberäkning
  • Projekteringsunderlag.
  • Relationshandlingar – Vägar, Va-Ledningar, markarbeten och Idrottsanläggningar (se referensuppdrag  Sm Skidstadion Idre Fjäll, Moskogen Leksand, Trollbäcken Hundfjället)
  • Precisionsavvägning
  • Maskinstyrning med totalstation och georog för väghyvlar och bandtraktorer.
  • Kontroll av nivåer lägesangivelser.
  • Terrängmodeller – mätning för Grundkartor, landskapsmodeller och terrängmodeller.
  • Sjömätning bottenmätning – sjömätning med vår mätbåt utrustad med två (ekolod, Gps och Geopad fältdator). Mätning sker med automatisk loggning,
  • Täktplaner, inventering av volymer i grus och bergtäkter.

Vänd dig med förtroende till LILJEDAL GEODESI AB så hjälper vi er med mätningsuppdrag. Vi använder den modernaste mätningstekniken.

Kommentarer inaktiverade.