Kvalitetspolicy

Vår kvalitetcpolicy innebär

  • att skapa förtroende hos våra beställare genom att leverera tjänster med rätt 
kvalitet, i rätt tid och till konkurrensmässiga priser
  • att arbete ska kännetecknas av rätt utförande i alla våra åtaganden.
  • att genom rätt kvalitet ge god lönsamhet och trygghet för oss alla
  • göra rätt från början
  • kontinuerligt förbättra och effektivisera vårt arbete och därigenom skapa 
konkurrenskraftiga och felfria tjänster
  • att genom planerad samverkan och systematisk återföring av erfarenheter ta tillvara 
allas erfarenheter från utfört arbete för att åstadkomma rätt kvalitet

Kommentarer inaktiverade.